Toekomstonderzoek

Het formuleren van een visie op de lange termijn over de ontwikkeling van de ruimtelijke ordening vraagt om een open en tegelijkertijd gestructureerde benadering van het ongewisse. De Stad bv heeft ruime ervaring in het begeleiden van processen waarbij in samenspraak met actoren de mogelijke, wenselijke en onwenselijke toekomsten verkend en getest worden, leidend tot een concreet beeld op de ongekende toekomst.