Regionale samenwerking

Regio’s hebben langzamerhand een vaste plaats verworven in de ruimtelijk-economische en landschappelijke ontwikkeling van Nederland. Bestuurlijk hebben regio’s en de stedelijke netwerken echter nog geen vaste vorm aangenomen. Om netwerkvorming voor regionale professionals en bestuurders te stimuleren, een leeromgeving voor de nieuwe regionale oriëntatie op te zetten en praktijkgerichte kennisontwikkeling te stimuleren, biedt de Stad bijvoorbeeld de mogelijkheid om andere via het faciliteren van een Forum de regionale samenwerking te bevorderen.