Cultuur en wijken

Het idee dat prachtwijken baat hebben bij kunst en cultuur begint steeds meer terrein te winnen. Maar hoe kunnen kunst- en cultuurprojecten in krachtwijken worden versterkt? Het vergroten van inzicht in het hoe en waarom van kunst en cultuur in prachtwijken staat centraal in de CoP Cultuurimpuls, een Community of Practice waarbinnen gedurende drie jaar 15 kunst- en cultuurprojecten in krachtwijken verspreid over heel Nederland met elkaar verbonden zullen worden in een leeromgeving.